Outdated documentation

This page is out of date. Please use the main navigation to find the latest documentation.

gNewSense Özgür Yazılımdır ve hedefi size şu özgürlükleri sunmaktır:

    * Her türlü amaç için programı çalıştırma özgürlüğü
    * Programın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü[1]
    * Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü
    * Programı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü[2]

[1]Program kaynak koduna erişim bunun için bir önşarttır.

[2]Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur.

Daha fazla bilgi için: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.tr.html


CategoryOutdated

Main.tr/Mission (last edited 2013-09-04 19:34:50 by FelipeLopez)