Outdated documentation

This page is out of date. Please use the main navigation to find the latest documentation.

gNewSense Ubuntu'dan türemiştir ve bu yüzden nerdeyse aynı işlevliğe sahiptir. Ancak bazı farklar vardır.

Unutmayın ki, amacımız olabildiğince özelliği sağlamaktan ziyade tam özgürlüğü sağlamak.

*1.0 sürümü sırasında bu 119 dosyayı ve debian/firmware dizinini kapsıyordu
**2.0 sürümünün üzerine güncellemeler kurulurken uygulanıyor


CategoryOutdated

Main.tr/Features (last edited 2013-08-26 00:11:56 by FelipeLopez)