Outdated documentation

This page is out of date. Please use the main navigation to find the latest documentation.

gNewSense är ett Ubuntu derivat, och har alltså de flesta av samma funktioner. Det finns ett antal skillnader ändå.

Obs vårt mål är att producera en helt fri distribution, inte att ha så många funktioner som möjligt.

* Vid tidpunkten för 1,0 släppet var detta 119 filer och Debian / firmware katalog
** Detta händer när uppdateringar tillämpas på en 2,0 installation
** Vid tidpunkten för släppet av 2,0 var det över 100 filer.


CategoryOutdated

Main.sv/Features (last edited 2013-09-04 19:29:47 by FelipeLopez)